Northern Lights on facebook
Follow us on Facebook for tips and updates!

Met respect voor het milieu

Wist je dat er vandaag meer Western Red Cedar bomen zijn dan 100 jaar geleden ?

Herplanting

Elk jaar worden er in Noord-Amerika -het groeigebied van Western Red Cedar- meer dan 35 miljoen nieuwe boomscheuten manueel weer aangepland. Gemiddeld zijn dat drie nieuwe aanplantingen voor elke geoogste boom. Er worden m.a.w. jaarlijks 30% meer bomen gepland dan geoogst.

biomass-forest-growth Met deze pro-actieve aanpak, zorgen landeigenaars er niet alleen voor de ze aan de –door de staat verplichte herbossing binnen de 3 jaar na het oogsten- voldoen, maar zo verzekeren ze de instandhouding  van belangrijke boomsoorten, en worden complete leefgebieden hersteld.

Landeigenaars zullen over het algemeen zelfs al binnen de 12 tot 18 maanden herbossen om een snellere groei te bevorderen, alvorens wilde planten de kans krijgen te woekeren en de zon te blokkeren.

Boomkwekerijen, voor gezonde bossen van de 3de generatie

Waar komen deze 35 miljoen boomscheuten vandaan? Bijna allemaal zijn ze afkomstig van boomkwekerijen in Noord Amerika zelf. Nieuwe bossen worden gekweekt uit zaad van dennenappels uit dezelfde zone of regio van de respectievelijke boomsoort, zgn "seed zones". Sinds het gebruik van de eerste "seed zone"-kaarten in 1966, is er steeds meer nieuwe informatie mee opgenomen. Het gebruik van zaad zones helpt landeigenaars bomen te herplanten die het best zijn aangepast aan de omgeving, met als resultaat de duurzame hernieuwing van langlevende en gezonde exemplaren enerzijds, een beperking van schade als gevolg van het klimaat en ziektes anderzijds, en bovendien het onderhoud van de plaatselijke soorten.

Hout vervuilt nooit

Waarom is verbranding van houtafval CO2 neutraal ?

Wanneer hout verbrand wordt, bvb bij de productie van electriciteit, is de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt in de atmosfeer gelijk aan de hoeveelheid die zou vrijkomen wanneer het hout op natuurlijke wijze composteert.

Er wordt door de mens m.a.w. netto geen CO2 aan de atmosfeer toegevoegd.

Bovendien worden bossen actief herplant –zoals je hierboven kan lezen- en de nieuwe bomen houden de CO2-absorbtie in stand. In feite zijn de Noord-Amerikaanse bossen "nett carbon sinks" wat betekent dat meer CO2 wordt opgenomen dan uitgestoten in de totale levenscyclus en verwerking.

Wat meer is, hout is volledig biologisch afbreekbaar. Aan het einde van de levensduur kan het terug door de aarde worden opgenomen zonder negatieve gevolgen. Op kunststof gebaseerde producten daarentegen, blijven nog vele jaren liggen op stortplaatsen zonder af te breken.
Western Redar is dus niet alleen hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar, bovendien hoeft het compleet niet behandeld te worden met (giftige) chemicaliën omdat het van nature bestand is tegen rot en insecten en de eigen natuurlijke conserveringsmiddelen helpen het te beschermen tegen barre weersomstandigheden.
Dat alles maakt dat Western Red Cedar uiteindelijk een stuk milieuvriendelijker is dan kunststof of composiet.

Kiezen voor Red Cedar is dus een ecologische keuze.
Dat betekent dat uw comfort perfect hand in hand kan gaan met uw respect voor het milieu!

Hout versus kunststof

Kunststof wordt geproduceerd uit niet-hernieuwbare hulpbronnen. Maar bomen worden herplant en groeien steeds opnieuw, op voorwaarde dat er een verantwoord bosbeheer wordt uitgevoerd, zoals het geval is voor de Western Red Cedar.

Woman in Northern Lights hot tub
Jij kan ook genieten van je eigen Northern Lights hot tub en sauna !

Vraag hier meer informatie en we sturen je snel prijzen en documentatie.